سلام،

ناموس طبیعت پیروی از اکثریت است، چنان چه وقتی اراده جمعی از افراد بر چیزی قرار بگیرد؛ دیگر هیچ یک از آن افراد نمی توانند در مقابل آن کاری از پیش ببرند. حال حکومت اسلامی اراده مردم را چطور در نظر می گیرد. برخی فکر می کنند امام "جمهوری اسلامی" را آورد تا با جمهوریت دهان غرب و غربگرایان را پر و شیرین کند. حال آن که امام جمهوریت را با توجه به بطن حکومت اسلامی استخراج کرده است.

شواهد و قرائن بر آن است که اگر جایی ملت چیزی را میخواسته اند نه امام خمینی، نه رهبر کنونی انقلاب و البته نه ائمه معصوم - صلوات الله علیهم - چیزی را بر مردم تحمیل نمی کرده اند.
امام علی علیه السلام پس از غصب خلافت از ایشان عملی متناسب با اراده مردم داشتند و بسا این که به حکومت مسلمین کمک می کردند و از کمکی دریغ نمی کردند. وقتی هم که مردم از ایشان دعوت به پذیرفتن خلافت کردند طوری عمل کردند که تا اراده مردم بر قبول ولایت ایشان قرار نگرفت بر کرسی خلافت ننشستند. همچنین اقدامات ایشان اندکی پس از وفات پیامبر در راستای حفظ وحدت مسلمین بوده است؛ آن هم نه هر مسلمی، بلکه مسلمانانی که با وحدت به خلافت اشتباه تن داده اند.
هارون برای موسی مثل امام علی است برای پیامبر اکرم - علیهم صلوات الله. وقتی موسی مدتی از قوم خود خارج می شود و مردم گوساله پرست می شوند هارون طوری عمل می کند که قوم بنی اسرائیل متفرق نشوند. وقتی هم که حضرت موسی از او توضیح می خواهد که در مقابل سامری چه کردی همین توضیح را می دهد، و پیامبر اولوالعزم خدا هم توضیح او را می پذیرد.
امام خمینی - رحمةالله علیه وقتی اراده مردم را بر بنی صدر می دیدند چه کردند. امام خمینی (ره) اعتقاد دارند که مردم رهبر ولی فقیه هستند. در پذیرش قطعنامه 598 هم امام چنان عمل می کند.
رهبر معظم انقلاب هم در موضوع برجام چنان عمل کردند. از ابتدا ایشان می گفتند که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیستند اما حالا که اراده تان بر این کار است بروید و این کار را بکنید. بسیار هم از مسئولین مذاکره کننده حمایت کردند و می گفتند که تجربه ای خواهد شد. حال که شکست برجام کم کم رخ می نماید اراده مردم اصلاح می شود.

در واقع هدف اصلی در این امور هم هدایت است. هدف آن است که خداوند در دلهای مردم قرار گیرد. اگر خداوند با موافقت با نمایندگان مردم در زمینه مذاکره با آمریکا در قلوب مردم جا خواهد گرفت و با منع مذاکره با آمریکا این اتفاق نمی افتد قطعا بر عهده ولی فقیه است که چنان کند که خداوند در دلهای مردم قرار گیرد.

ولایت امری دو طرفه است. دلیلش هم آن است که انسان اختیار دارد. اختیار اختیار اختیار.