سلام،
اخیرا مشاهده می کنیم که صاحبان ایده های غیر اسلامی در ایران دل خود را به حمایت قانون کشور از خود دل خوش کرده اند. متنی که در ادامه می خوانید متن یک پیام از کانال تلگرام انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه پلی تکنیک است:
  •  معاونت دانشجوییِ یکی از دانشگاه‌های کشور، چند روز پیش اطلاعیه‌ای را منتشر کرد مبنی بر این‌که، با دانشجوهایی که عکس‌های «نامناسب» در پروفایل‌های شخصی منتشر می‌کنند، #برخورد_انضباطی خواهد کرد.
  • با اعتراض دانشجوها و یادآوریِ این نکته که دخالت دانشگاه در محیط‌های خارج از دانشگاه، تخلف محسوب می‌شود، معاونتِ یادشده اطلاعیه‌ی دومی منتشر کرد با این مضمون، که منظورشان رصدِ تصاویرِ شخصیِ دانشجوها نبوده، و تنها زمانی وارد عمل می‌شوند که یک دانشجو یا استاد، عکسی از دانشجویی را به‌عنوان عکس نامناسب به دانشگاه ارائه بدهد.
  • در مورد اطلاعیه‌ی اول باید گفت رفتار دانشجو در محیط خارج از دانشگاه، طبق فصل یازدهم قانون اساسی، به قوه‌ی قضاییه و نهادهای زیرمجموعه‌ی آن مربوط‌ است و نه شوراهای انضباطی یا معاونتِ دانشگاه.
  • درصورت #دخالت_دانشگاه در محیط‌های خارج از دانشگاه، دانشجو حتی نباید وارد مرحله‌ی دفاع از خود در شورای انضباطی شود، و حتی برعکس باید از مسئولِ دانشگاه #شکایت کند.
  • اما درخصوص اطلاعیه‌ی دوم، که نوعی عذرِ بدتر از گناه محسوب می‌شود، باید گفت براساس ماده‌ی ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای، آن دانشجو یا استادی که عکس‌های دانشجویانِ دیگر را بدون رضایت آن ها، به دست مسئولان دانشگاه برساند، #مرتکب_جرم شده است.
  • دانشجوهایی که عکس‌های شخصی‌شان به دست افراد غریبه - مثل مسئولان دانشگاه - بیفتد حق دارند برابر با تبصره بند ۲/۲/د از شیوه‌نامه‌ی اجرایی انضباطیِ دانشجویان (مصوب سال ۱۳۸۸)، از ان دانشجو یا استاد شکایت کنند و کمیته‌ی انضباطی موظف است آن فرد را تحویل #مراجع_قضایی بدهد .
  • برای آشنایی با حقوق دانشجویی خود به کانال زیر مراجعه کنید.
  • @daad_allameh
  • @AnjomanPolytechnic

به نتیجه صحبت کاری ندارم اما از در قسمتی که برخورد انضباطی به عنوان دخالت در خارج دانشگاه مطرح شده است ایراد وارد است. البته برخورد انضباطی دخالت در خارج دانشگاه نیست، مثلا وقتی شخصی منفک از تحصیل می شود دانشگاه در خارج از دانشگاه دخالت نکرده است.
مثلا می دانید اعتقاد و التزام عملی به اسلام یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی یکی از شرایط ثبت نام در دانشگاه است. دانشگاه می تواند در صورت عدم احراز شرط فوق دانشجو را ثبت نام نکند.
خوب این یعنی دخالت در خارج از دانشگاه؟
اگر این به معنی دخالت در خارج از دانشگاه باشد پس قانونا چنین نوعی از دخالت ایرادی ندارد.

نتیجه

قانون ایران - الحمد لله - ذاتا اسلامی است (نه منطبق بر اسلام، بلکه منسوب به اسلام است) فلذا به نظر حقیر میرسد اینکه افراد صاحب ایده های غیر اسلامی به قانون ایران به منظور حمایت از خود دل خوش کنند امیدی نابجا است.