پایان نامه آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴ -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

thesis-download

عنوان پایان نامه :

تکه ای  از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش بررسی و تعیین حجم تقاضای های بالقوه ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴ و ارزیابی آن با میزان عرضه خدمات کانتینری قابل ارائه در آن بندر می باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از :

  • تعیین تعداد تجهیزات عملیات کانتینری  شامل گنتری کرین ها، ترانستینر ها وکشنده های مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ .
  • تعیین میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴
  • تعیین تعداد اسکله های کانتینری مورد نیاز جهت پاسخگویی به تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴

۱-۵ فرضیات تحقیق

این مطالعه برای پاسخ­گوئی به فرضیاتی طراحی شده که در اینجا بعنوان فرضیات اصلی تحقیق شناسایی شده و هسته اصلی تحقیق نیز بمنظور پاسخ­گوئی به این فرضیه ها طراحی طراحی شده اند. فرضیه اصلی این تحقیق مستقیما به تعیین کمی حالت­های مختلف تقاضای ترافیک کانتینری بندر شهید رجایی در سال ۱۴۰۴ خواهد پرداخت. مهمترین فرضیاتی که در این تحقیق پرداخته خواهد شد عبارتند از:

فرضیه اصلی:

  • خدمات کانتینری قابل ارائه موجود در بندر شهید رجایی پاسخگوی حجم تقاضای ترافیک کانتینری آن بندر در سال ۱۴۰۴ نمی باشد.

فرضیات  فرعی:

  • تعداد تجهیزات عملیات کانتینری شامل گنتری کرین ها، ترانستینرها و کشنده های مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضاهای بالقوه ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ نمی باشد .
  • میزان اراضی پشتیبانی مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ نمی باشد.
  • تعداد اسکله های کانتینری مورد نیاز بندر شهید رجایی پاسخگوی تقاضای ترافیک کانتینری در سال ۱۴۰۴ نمی باشد.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

پایان نامه رشته دریانوردی گرایش : حمل و نقل دریایی: آینده نگاری ترافیک کانتینری بنادرجنوبی ایرانی در افق ۱۴۰۴ -موردکاوی ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی

مطالب مشابه